Over mij

het gehele kind

Mijn passie ligt in het werken met kinderen en hun omgeving. Ik geloof erin dat alle kinderen zélf competent zijn om zich te ontwikkelen en zichzelf kunnen zijn en blijven in alle stadia van hun ontwikkeling. En dat kinderen dit het beste kunnen als hun omgeving hiervoor goed is ingericht. Onder deze omgeving versta ik de fysieke omgeving, de ruimte, de materialen en het speelgoed en de ouders en hun opvoedingsvaardigheden. Tijdens mijn studie Bewegingstechnologie leerde ik veel over de motorische ontwikkeling van kinderen. Toen kwam de wens naar boven bij mij om het hele kind te kunnen zien en leren begrijpen. En niet versnipperd in de motoriek, cognitie, of sociale vaardigheden. Ik ben daar de afgelopen jaren steeds een stapje dichterbij gekomen. Hierin combineer ik mijn kennis over het menselijk lichaam uit mijn studie bewegingstechnologie, en de ontwikkeling van het kind en het ouderschap uit mijn studie orthopedagogiek. 

 

Observeren

 

Ik heb bij de universiteit gewerkt aan een onderzoek over de motorische ontwikkeling van kinderen met ernstig meervoudige beperkingen. En tijdens dit werk merkte ik hoe fijn ik het vond om in gesprek te zijn met ouders en kinderen, om te observeren waar de vaardigheden en interesses van de kinderen liggen en om dit terug te koppelen aan de ouders. Ik kreeg vaak de feedback van ouders dat ik waardevolle dingen had geobserveerd die zij zelf en de kinderopvang nog niet hadden opgemerkt bij hun kind. Ook in mijn werk in de zorg voor kinderen met een beperking heb ik mijn observatievaardigheden ingezet. Door deze ervaring is het een tweede natuur geworden om bijvoorbeeld de lichaamstaal in communicatie mee te nemen.  

Doorgeven

Toen ik moeder werd, heb ik samen met mijn kind meegedaan aan een Ouder&Kind speelgroep in Groningen, gebaseerd op de visie van Emmi Pikler, Aletha Solter en enkele andere opvoedingsstromingen. Hier heb ik hele waardevolle lessen over het moederschap en over de ontwikkeling van mijn specifieke kind geleerd. Ik heb daarna vrijwilligerswerk gedaan bij dezelfde speelgroep voor ouders en kinderen in Groningen, omdat ik meer van deze methode wilde leren. Ik kreeg veel energie van het werken in de ochtend bij deze speelgroep. Ik merkte dat het werken vanuit mijn kennis uit de praktijk en wetenschap, in combinatie met de vrijheid om mijn intuïtie te gebruiken in contact met ouders en kinderen mij heel veel voldoening geeft. Ik leer graag nieuwe dingen over ontwikkeling en opvoeding, en schep er plezier uit om dit ook aan andere ouders door te geven wanneer zij hier behoefte aan hebben